RENU MULTIPLUS [355 ml.] 6 Bottles

น้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ > BAUSCH&LOMB > ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้
ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้
ราคา : 1,020 บาท
  • สินค้านี้ได้ถูกยกเลิกการขายแล้วครับ


คำเตือน :
- การใช้เลนส์สัมผัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ผิดวิธี มีความเสี่ยงต่อการอักเสบ หรือ การติดเชื้อของดวงตา อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียตาอย่างถาวรได้

ข้อห้ามใช้ :
- ห้ามใส่เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลาที่กำหนด
- ห้ามใส่เลนส์สัมผัสร่วมกับบุคคลอื่น
- ห้ามใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอนถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม ควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวัน

ข้อควรระวัง :
- ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตา ไวต่อความรู้สึกลดลง ตาแห้ง กระพริบตาไม่เต็มที่ ไม่ควรใช้เลนส์สัมผัส
- ควรเปลี่ยนตลับใส่เลนส์สัมผัสทุกสามเดือน
- ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัสขณะว่ายน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้
- ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสเลนส์
- หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บ หรือปวดตาเป็นอย่างมากร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัว น้ำตาไหลมาหรือตาแดงให้หยุดใช้เลนส์สัมผัสทันที และรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว
- ห้ามใช้เลนส์สัมผัสถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชำรุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งาน

ข้อควรระวังเพิ่มเติมสำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดใช้งานได้ไม่เกิน 1 เดือน :
- ควรใช้น้ำยาล้างเลนส์สัมผัสที่ใหม่และเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสำหรับเลนส์สัมผัส ทุกครั้งที่แช่ลงเลนส์สัมผัสและแม้ไม่ได้ใส่เลนส์สัมผัส ควรเปลี่ยนน้ำยาใหม่ในตลับทุกวัน