เงื่อนไขในการสั่งสินค้าแบบพัสดุเก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.)

เนื่องจากพัสดุเก็บเงินปลายทางนั้นจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการส่งพัสดุทั่วไป จึงต้องขออภัยที่ทางเราจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม สำหรับผู้ต้องการใช้บริการในส่วนนี้ โดยจำเป็นต้องคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเป็นจำนวนเงิน 80 บาทเพิ่มเติมจากค่าสินค้าครับโดยจำเป็นต้องโอนเงินค่าสินค้าดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 : สินค้าที่สั่งเป็นเงินทั้งหมด 1,200 บาท กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีจำนวน 200 บาท โดยแบ่งเป็น 120 บาทเป็นค่ามัดจำสินค้าและ 80 บาทเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งพ.ก.ง. และทางเราจะส่งพ.ก.ง. มูลค่า 1,080 บาท (เป็นมูลค่าสินค้าที่ต้องชำระเพิ่มจาก 1,200 - 120 = 1,080 บาท) ครับ

ตัวอย่างที่ 2 : สินค้าที่สั่งเป็นเงินทั้งหมด 3,000 บาท กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีจำนวน 200 บาท โดยแบ่งเป็น 120 บาทเป็นค่ามัดจำสินค้าและ 80 บาทเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งพ.ก.ง. และทางเราจะส่งพ.ก.ง. มูลค่า 2,880 บาท (เป็นมูลค่าสินค้าที่ต้องชำระเพิ่มจาก 3,000 - 120 = 2,880 บาท) ครับ

    หมายเหตุ.
  1. กรุณาโทรศัพท์แจ้งเมื่อต้องการให้ส่งสินค้าแบบพ.ก.ง. ครับ โดยโปรดระบุสำนักงานไปรษณีย์ที่ต้องการให้ส่งพ.ก.ง. ถึงด้วยเพื่อความสะดวกของท่านครับ
  2. การส่งพ.ก.ง. ในแต่ละครั้งมูลค่าสินค้าสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทครับ