แจ้งการจ่ายเงิน

ธนาคารเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชีสาขา
กรุงไทย063-0-10132-9สาธิต วัชรพลากรออมทรัพย์ธนบุรี-ปากท่อ
กรุงศรีอยุธยา436-1-24826-5สาธิต วัชรพลากรออมทรัพย์เซ็นทรัลพระราม 2
กรุงเทพ033-0-37576-7สาธิต วัชรพลากรออมทรัพย์ย่อยเซ็นทรัล พระราม 2
กสิกรไทย743-2-79755-9สาธิต วัชรพลากรออมทรัพย์ย่อยเซ็นทรัล พระรามที่ 2
ไทยพาณิชย์156-232185-9สาธิต วัชรพลากรออมทรัพย์เซ็นทรัล พระราม 2